Znamy laureatów XXVIII edycji Konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka
Udostępnij na:

Gala wręczenia nagród w najważniejszym na Pomorzu konkursie dla organizacji pozarządowych odbyła się 5 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności. W świetle reflektorów pojawiło się 13 laureatów i laureatek spośród 84 nominowanych. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów, oficjeli oraz dyplomatów, a przede wszystkim gościa honorowego, Pani Elżbiety Płażyńskiej. Wieczór uświetniły klasyki muzyki filmowej w wykonaniu Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Konkurs o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego organizowany jest od 28 lat, w tym od 2014 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Wyróżnienie w konkursie jest formą uznania dla działalności laureata oraz publicznym podziękowaniem za wysiłek włożony w pracę na rzecz silnego trzeciego sektora. Na ręce kapituły wpłynęło w tym roku aż 86 wniosków, z czego nominację otrzymały 84. Warto podkreślić, iż inicjatywy są zgłaszane z całego województwa, co pozwala także poznać te organizacje, które działają w mniejszych miejscowościach. 

Laureaci XXVIII edycji Konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to:

 1. Nagroda Główna w kategorii Pomoc Społeczna – ZHP „Chorągiew Gdańska” im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej (Gdańsk)
 2. Nagroda Główna w kategorii Pomoc Społeczna – Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy (Gdańsk)
 3. Nagroda Główna w kategorii Edukacja – Stowarzyszenie Morena (Gdańsk)
 4. Nagroda Główna w kategorii Ochrona Środowiska i Edukacja Ekologiczna – Fundacja na rzecz zwierząt „Serce na Łapce” (Słupsk)
 5. Nagroda Specjalna Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie Morena 
 6. Nagroda Specjalna Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” – Żuławskie Towarzystwo Sportowe (Nowy Dwór Gdański)
 7. Nagroda Specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich – Fundacja Lokalna (Pogorzelice)
 8. Nagroda Specjalna Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Fundacja Pozytywne Inicjatywy
 9. Nagroda Specjalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Fundacja Kina Żeglarz (Jastarnia)
 10. Nagroda Specjalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” (Kosakowo)
 11. Nagroda Specjalna za Pomoc Uchodźcom z Ukrainy przyznawana przez Rotary Club International Klub Gdańsk-Sopot-Gdynia – Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 12. Nagroda Specjalna Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundacji RC „Bursztynowa róża” Zdzisława Hołubowska
 13. Debiut Roku – Fundacja „Plony” (Gdańsk)

Wśród gości nie zabrakło m.in. wiceprezydent Gdańska Moniki Chabior, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, dyrektora NIW Wojciecha Kaczmarczyka, prezesa zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Szymona Gajdy, dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego lek. med. Jerzego Karpińskiego, członkini zarządu województwa pomorskiego Agnieszki Kapały-Sokalskiej, posłanki Małgorzaty Chmiel i posła Piotra Adamowicza oraz byłej parlamentarzystki i działaczki opozycji okresu PRL Henryki Krzywonos-Strycharskiej.

Tegoroczna gala była wyjątkowa nie tylko pod kątem liczby nominowanych, ale także z uwagi na sam dzień uroczystości, gdyż 5 grudnia jest międzynarodowym świętem wolontariuszy i wolontariuszek. Podziękowania dla wszystkich tych, którzy poświęcają swój czas na rzecz działań społecznych, pojawiały się praktycznie w każdym wystąpieniu laureatów, co podkreśliło, jak ważna jest ich rola w 3.sektorze. 

Wolontariat był i wciąż jest także częścią działań pomocowych, jaką świadczą pomorskie organizacje pozarządowe dla uchodźców z Ukrainy. Wspomniała o tym Dasha Balabai, koordynatorka w Fundacji RC, zaznaczając, iż bardzo często to uchodźczynie angażują się jako wolontariuszki w działania Domu Sąsiedzkiego w Pałacu, proponują zajęcia dla dorosłych i dzieci, lub po prostu przychodzą pomagać w działalności fundacji. Ołeksandr Płodysty, konsul Ukrainy Gdańsku, w trakcie rozmowy na temat sytuacji na Ukrainie, będącej elementem gali, wskazywał, że w samym Trójmieście przebywa około 150 tysięcy uchodźców z tego kraju. 

Historia Nagrody i informacje dodatkowe
Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to także trofeum wręczane laureatom wspólnie przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. To było pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju jako przykład uznania i pochwały dla działań organizacji społecznych w formie nagrody na szczeblu regionalnym. 

Fundatorami Nagród i Partnerami Konkursu są Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Senatu RP, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Akumulator Społeczny – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych oraz Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia. Organizatorem konkursu jest Fundacja RC.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Zawsze Pomorze, Magazyn Pomorski, Radio Gdańsk, ngo.pl, gdansk.pl

Fot. Grzegorz Mehring/ Archiwum ECS

Fot. Klara Mirecka / Fundacja RC

Znamy laureatów XXVIII edycji Konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka