List Jerzego Boczonia w imieniu Kapituły Konkursu
Udostępnij na:

Szanowni Państwo,

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka ma zaszczyt zaprosić pomorskie organizacje pozarządowe do udziału w XXVII edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! Nagrody główne ufundowane są przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach konkursu przyznawane są również Nagrody Specjalne, co jest wynikiem zbudowanego wokół Nagrody wielosektorowego i wieloletniego Partnerstwa. Swoje wyróżnienia przyznają: Marszałek Senatu RP, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych.

Nagroda BM stanowi formę publicznego podziękowania, docenienia  i wyrażenia najwyższego uznania dla – często anonimowych – bohaterów, jakimi są wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane z sektorem obywatelskim. Ustanowiona w roku 1994 NBM  przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, była pierwszym tego typu wyróżnieniem w Polsce. Pomysł i przygotowanie całej formuły NBM powstał w Fundacji RC, jako jeden z pierwszych wieloletnich projektów Fundacji.

 Do tej pory przyznanych zostało ponad  sto nagród głównych i ponad trzysta wyróżnień. Są to nagrody cieszące się wysokim prestiżem, część z nich ma dodatkowo charakter pieniężny lub rzeczowy. Przez te wszystkie lata  sektor pozarządowy nadal się rozwija, a w sytuacjach szczególnych, np. kryzysu, podejmuje zadania wyjątkowo trudne i wymagające.  Tak też  się stało i wciąż dzieje się w okresie pandemii COVID-19. To właśnie sektor pozarządowy odegrał niebagatelną rolę w działaniach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii, a także
w celu niwelowania jej negatywnych skutków społecznych. Organizacje po raz kolejny stanęły na wysokości zadania i pokazały, jak wielkim potencjałem dysponują.

Jak co roku Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej, ochrony środowiska czy kultury (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

 Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego; 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego; 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym; przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności; przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC (pomysłodawcy i głównego organizatora Konkursu).

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2021. Organizacje startujące w Konkursie do nominacji mogą wybrać jeden z obszarów działalności:

  • POMOC SPOŁECZNA
  • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
  • EDUKACJA
  • KULTURA
  • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  • DEBIUT ROKU

 

Prezentacja Laureatów oraz wręczenie Nagród podczas uroczystej Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zaplanowane jest na 3 grudnia 2021 roku.  Mamy nadzieję, że mimo pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej, spotkanie to będzie miała charakter rzeczywisty, a nie wyłącznie wirtualny, jak gala w 2020 roku.
Zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka!

W imieniu Kapituły NBM
 Jerzy Boczoń
Prezes Fundacji RC

 

W XXVII edycji NMB 2021 akceptowane będą wnioski wyłącznie w wersji  ELEKTRONICZNEJ.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu wyboru laureatów  znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „Regulamin nagrody”.  Z kolei formularz wniosku zamieszczony jest w zakładce „Jak zgłosić NGO do konkursu”

Obserwuj nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/BursztynowyMieczyk

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków nominacyjnych do Nagrody upływa 5 listopada 2021 roku o godz. 18:00.

 

Wnioski muszą wpłynąć na adres e-mail: bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl 

Załączniki fakultatywne mogą zostać dostarczone nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC lub zostać wysłane pocztą na adres:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
al. Grunwaldzka 5,
 80-236 Gdańsk

 

 

Zgłoś swoją organizację i weź z nami udział w 27. edycji

Nagrody Bursztynowego Mieczyka  im. Macieja Płażyńskiego!

 

 

pobierz list w wersji pdf

List Jerzego Boczonia w imieniu Kapituły Konkursu