List Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, na 25-lecie Nagrody Bursztynowego Mieczyka
Udostępnij na:
Fot. Renata Dąbrowska
renatadabrowska.com

Szanowni Państwo,

Nagroda Bursztynowego Mieczyka jest już tradycją w naszym regionie. Przyznawana od 25 lat integruje, wzmacnia i dodaje prestiżu tym organizacjom, które każdego dnia niosą pomoc i odpowiadają na potrzeby mieszkańców Pomorza.

Tegoroczna, jubileuszowa gala, jak co roku, daje nam możliwość promocji najlepszych inicjatyw i uhonorowania, tych którzy poprzez swoją działalność starają się, aby świat stawał się lepszy i możliwe było spełnianie marzeń. To coroczne spotkanie jest formą publicznego podziękowania i docenienia pracy wolontariuszy, działaczy i liderów, którzy przyczyniają się do rozwoju regionu pomorskiego.

Ważną ideą, która przyświeca wspólnym działaniom jest partnerstwo wyrastające z koncepcji rozwoju społeczności lokalnych przy angażowaniu różnorodnych zasobów. Uwalnianie energii i potencjału obywatelskiego odbywa się w naszym regionie dzięki współpracy instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup mieszkańców. Ta nagroda jest owocem takiej współpracy. A Jubileusz
25-lecia jest najlepszym dowodem na trwałość partnerskich relacji!

Nagroda przyczynia się również do budowy tożsamości pomorskiego sektora pozarządowego. Bursztynowe Mieczyki tworzą unikalną przestrzeń do spotkania, integracji i dyskusji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańcami Pomorza.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

List Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, na 25-lecie Nagrody Bursztynowego Mieczyka