Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest inicjatywą wielosektorowego partnerstwa

W skład partnerstwa wchodzą następujące instytucje i organizacje:
 

 

   Partnerstwo to wspólnie buduje 29-letnią tradycję Nagrody.