Nagroda Bursztynowego Mieczyka Im. Macieja Płażyńskiego

jest inicjatywą wielosektorowego, wieloletniego partnerstwa, w którego skład wchodzą poniższe organizacje/instytucje:

 

   Partnerstwo to wspólnie zaktualizowało misję mającej już
27-letnią tradycję nagrodę.