Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w Konkursie, mogą zgłosić się następujące podmioty, których siedziby lub siedziby oddziałów znajdują się na terenie województwa pomorskiego:

  • stowarzyszenia;
  • fundacje;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Czy laureaci Nagrody z poprzednich lat mogą się ponownie zgłosić?

Laureaci nagrodzeni w poprzednich edycjach konkursu mogą ponownie wziąć udział w Konkursie po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej.

Jakie są kategorie Konkursu?

Zgłoszenia można składać w kategoriach odnoszących się do sfer:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku – do ubiegania się o nagrodę w kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu (4.10.2021)