RODO w Bursztynowym Mieczyku

Zgłoszenie organizacji do Nagrody Bursztynowego Mieczyka wiąże się z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku 80 – 236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 5. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja naboru oraz wyłonienie zwycięzców we wskazanych kategoriach w ramach Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana imię i nazwisko, dane kontaktowe. Pani/Pana dane są przekazywane członkom Kapituły Nagrody Bursztynowego Mieczyka na mocy specjalnego upoważnienia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.