Nagroda Bursztynowego Mieczyka Im. Macieja Płażyńskiego

jest inicjatywą wielosektorowego, wieloletniego partnerstwa, w którego skład wchodzą poniższe organizacje/instytucje:

 WFOSiGW wersja kolorRC kolor

 

   Partnerstwo to wspólnie zaktualizowało misję mającej już 25-letnią tradycję nagrodę.