Nagroda Bursztynowego Mieczyka Im. Macieja Płażyńskiego

jest inicjatywą wielosektorowego, wieloletniego partnerstwa, w którego skład wchodzą poniższe organizacje/instytucje:

 WFOSiGW wersja kolorRC kolor

   Partnerstwo to wspólnie zaktualizowało misję mającej już ponad 20-letnią tradycję nagrody:

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Działamy poprzez ścisłą współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym i aktywne, poszukujące nowych rozwiązań formy animacji. Naszą podstawową wartością jest praca na rzecz dobra wspólnego oparta na zaufaniu i solidarności.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress